vartabi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı:BENİ ARA TURİZM LTD.ŞTİ.

Satıcı’nın Açık Adresi:SERİFALİ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI QUANT RESIDANCE B BLOK NO: 154/9 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Satıcı’nın Telefonu:(0216) 388-68-68

Satıcı Mersis No:0163038603300014

Satıcı E-Posta Adresi:info@vartabi.com

ALICI

Adı – Soyadı

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, BENİ ARA TURİZM LTD.ŞTİ. (“Şirket”) ait www.vartabi.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı şirket ile akdetmiş oldukları websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında şirketin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını, şirketin Websitesi’nde iade prosedürlerine ilişkin bilgilendirme ve yardımının herhangi bir yükümlülük içermemekle birlikte şirketin websitesinde sunduğu hizmetlerin doğru ve eksiksiz şekilde işlemesi ve üye memnuniyeti amaçlı olduğunu kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Unvan Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sipariş nihai hale gelip ödeme alınana dek ürün fiyatları değişebilecek olup, şirket ve satıcının fiyat sabitleme yükümlülüğü yahut taahhüdü bulunmamaktadır. Alıcı tarafından websitesi konseptine göre oluşturulan listedeki ürünlerin fiyatları değişken olup, ürünlerin fiyatları tam olarak ödenip alıcı tarafından satın alınması ve gönderimi onaylanana dek meydana gelen tüm fiyat değişiklikleri ürün fiyatlarına yansıtılacaktır ve herhangi bir fiyat sabitleme gerçekleştirilmeyecektir.

• Kargo hariç toplam ürün bedeli:
• Kargo Ücreti:
• Kargo Dahil Toplam Bedeli:
• Ödeme Şekli ve Planı:
Söz konusu ürün bedeli, aracı hizmet sağlayıcı olarak satıcı adına, şirket tarafından alıcıdan tahsil edilmektedir. Alıcı malın/hizmetin bedelini şirkete ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır. Şirketin internet sitesinin konsepti sebebiyle, alıcı ödemenin kısmen veya tamamen websitesindeki Bağlantılı Müşteri’den alınacağını, ürün bedelinin tamamının alınamaması halinde ilgili ürün bedelinin alıcı tarafından tamamlanabileceğini veya üründen vazgeçilip websitesinde kullanılmak üzere ana müşteri olan alıcıya hediye çeki tahsisatı yapılacağını bilmektedir.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, alıcının satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, alıcının sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Alıcı’nın Websitesi’ndeki sisteminde Liste’de belirtilen ürün için yeterli ödeme miktarı toplanmış olsa dahi, Alıcı Websitesi’nde satın alma talebinde bulununcaya dek ödeme gerçekleşmiş sayılmaz. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Websitesi’ne iade edecektir. İade süreçleri de Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleştirilecek olup, iadenin Websitesi ve alt sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve Websitesi’nin konsepti sebebiyle Alıcı’ya veya Bağlantılı Müşteri’ye nakit iade gerçekleştirilmeyecek, sadece Alıcı’ya Websitesi’nde kullanabilmesi için Hediye Çeki tanımlanacaktır. Herhangi bir gerekçe ile, Bağlantılı Müşteri’nin yaptığı ödeme Bağlantılı Müşteri’ye iade edilmeyecektir. Hediye Çeki tanımlaması yapılması halinde, Hediye Çeki’nin azami kullanım süresi 6 ay olup, bu süre sonunda kullanılmayan hediye çeklerinin tüm talep hakları sona erecek ve şirket tarafından irat kaydedilecektir.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nin kullanım koşulları, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak satıcı ve şirket tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım üzerinden ulaştırabilir.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu halde, Alıcı alacaklı temerrüdü içerisinde kabul edilecek olup yeniden nakliye, ardiye ve sair masraflar Alıcı’ya ait olacaktır.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Websitesi’ne giriş yaparak Websitesi’nde yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde belirtilen kargo şirketi ile malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi Websitesi’nde yer alan Garanti ve İade Koşulları sayfasında yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir ve iade konusu malın Satıcı’ya teslimine dek geçen sürede risk ve hasar Alıcı uhdesinde olacaktır.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi ve Alıcı’nın kusuru ile malda eksiklik, hasar, arıza vs. olmamak kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin olarak Websitesi’nde kullandığı harcama tutarı kadar hediye çeki, Alıcı adına Websitesi’ndeki sisteme tanımlanacaktır. Hediye Çeki tanımlaması yapılması halinde, Hediye Çeki’nin azami kullanım süresi 6 ay olup, bu süre sonunda kullanılmayan hediye çeklerinin tüm talep hakları sona erecek ve Şirket tarafından irat kaydedilecektir. Websitesi’nin konsepti sebebiyle Alıcı’ya veya Alıcı adına ödeme yapan Bağlantılı Müşteri’ye nakit iade gerçekleştirilmeyecek, sadece Alıcı’ya Hediye Çeki tanımlanacaktır. Herhangi bir gerekçe ile, Bağlantılı Müşteri’nin yaptığı ödeme Bağlantılı Müşteri’ye nakit veya hediye çeki olarak iade edilmeyecektir.

Şirket, işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından Alıcı’nın, Şirket’e karşı cayma hakkı yoktur ve Şirket’den bedel iadesi veya ürün değişimi talep edemez.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her Satıcı’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Şirket üzerinden iletecektir. Şikayetin Şirket’e iletilmesi halinde Şirket sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Şirket tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

13 (on iç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [.] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.