vartabi
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SATICI AYDINLATMA METNİ

BENİ ARA TURİZM LTD.ŞTİ. (www.vartabi.com) (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

• Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Satıcı üyelik işlemlerinin ve mağaza süreçlerinin yürütülebilmesi Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Ev Telefonu, İş Telefonu, Cep Telefonu, E-mail, Adres, Şifre m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. İnternet Sitesi Bayi Kayıt Ekranı (Otomatik yollarla)
İnternet sitesi üyelik kaydı işlemlerinin yürütülmesi Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, E-mail, Ülke, İl, İlçe, Şifre, Cinsiyet m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. İnternet Sitesi Üye Kayıt/Düzenleme Ekranı (Otomatik olan yollarla)
E-Bülten abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerini yürütülmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar olmanız, bilgilendirme e-postaları/SMS’leri almanız E-posta, Telefon Numarası m.5/1 İnternet Sitesi (Otomatik olan yollarla)
Abonelik süreçlerinin yürütülmesi Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, E-mail, Ülke, İl, İlçe, Şifre, Adres Bilgisi m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. Abone Bilgi Formu, Web Sitesi (Otomatik olan veya olmayan yollarla)
Müşteri/Abone ürünlerinin teslimi, lojistik süreçlerin yürütülmesi Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Telefon, Adres m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. Çağrı Merkezi, İlgili Kişinin Kendisinden (Otomatik olan veya kısmen otomatik olan yollarla)
Satıcı ödemelerinin alınması ve takibi Kredi Kartı Bilgisi, Ödenecek Tutar Bilgisi, Fatura Bilgisi m.5/2-c, m.5/2-f. Çağrı Merkezi, İlgili Kişinin Kendisinden (Otomatik olan veya kısmen otomatik olan yollarla)
Satıcı ile sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası Kimlik Bilgileri, İkametgâh bilgileri, Banka Bilgileri / Hesap İBAN No, Sözleşmeler m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Satıcı ödemelerinin gerçekleştirilmesi Adı Soyadı, Hizmet Ödemeleri, Banka Bilgileri (Hesap / IBAN No), Fatura Bilgisi m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesi Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
Telefon görüşmelerinin/Çağrı merkezi görüşmelerinin kalite standartları gereği kayda alınması Ses kaydı m.5/2-f. Çağrı merkezi aracılığıyla (Otomatik yollarla)
Çalışma alanı girişlerinde güvenlik kontrollerinin sağlanması, ziyaretçi kaydının oluşturulması Adı Soyadı, Görüşeceği Kişi, Giriş Saati, Geliş Sebebi, Plaka Bilgisi m.5/2-f. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, talep/şikâyet detayı m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f. E-posta, Web Portal (Otomatik yollarla)
İnternet sitesi gezinti kayıtlarının takibi Log Kayıtları, Takip Kayıtları m.5/2-a, m.5/2-ç. Yazılımlar (Otomatik yollarla)
İnternet sitesi reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi Google Reklam İçerikleri m.5/1 İnternet sitesi (Otomatik olan yollarla)
İlgili kişilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesi Ad Soyad, Telefon, E-mail, İş Adresi m.5/2-c, m.5/2-e. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki yollarla ve e-posta (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları Yurt Dışı Aktarım ve Amacı
Özel promosyon faaliyetlerini yürütülmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar olmanız, bilgilendirme e-postaları/SMS’leri almanız İlgili Tedarikçi Firma X
Müşteri süreçleri hakkında bilgi vermek Grup şirketleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları X
Müşteri/Abone ürünlerinin teslimatını sağlamak İlgili Tedarikçi Firma, İlgili Kargo Firması İlgili Yurt Dışı Tedarikçi Firma, İlgili Yurt Dışı Kargo Firması
Satıcı sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgilendirme yapmak Avukat, Grup şirketleri,, İlgili Tedarikçi Firma, İştirak ve Diğer Ortaklara X
Satıcı ödemelerinin gerçekleştirilmesi, iş akışının sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme bilgisi verilmesi Devlet Kamu Kurum Ve Kuruluşları, İlgili Banka, X
Fatura süreçlerinde işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlamak amacıyla İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Anlaşmalı Muhasebe Firmasına X
Kurumsal etkinlik ve organizasyonların yürütülmesi, reklam ve tanıtım gerçekleştirilmesi, güvenliğin sağlanması Devlet Kurum ve Kuruluşları, Kolluk Kuvvetleri, Sosyal Medya Platformları, Grup şirketleri, Pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam verilmesi amacıyla Google
Şirketimizin çalışma alanlarının güvenliğinin temini, herhangi bir ihlal olay durumunda kişinin tespiti, güvenlik önlemlerinin alınması Kolluk Kuvvetleri, Savunma Sanayi Başkanlığı X
Talep ve şikayet ile ilgili süreçleri yönetebilmek, çözüme kavuşturmak İştirak ve Diğer Ortaklara X
Şirketin ödeme işlemlerinin yapılabilmesi İlgili Banka X
Dava, icra ve arabuluculuk süreçlerinin takibi ve sürecin yürütülmesi Avukat, Mahkeme, İcra Dairesi, Vergi Dairesi, İlgili Banka, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları X
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, BTK X

C. İlgili Kişinin Hakları

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet Adresi : www.vartabi.com

Telefon Numarası : 0216 388 6868

E-Posta Adresi : info@vartabi.com

Adres : Turgut Özal Bulvarı Şerifali Mahallesi İstanbul No:154 Kat:1 Ümraniye İstanbul